27/02/2024

Terms and conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข)

Terms and conditions ข้อกำหนดและเงื่อนไข การเป็นสมาชิกที่ผู้ให้บริการ ufabetutoredum3.com กำหนดขึ้น ผู้เข้าใช้บริการจะต้องทำความเข้าใจ และอ่านข้อตกลงที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อลดปัญหาต่าง ๆ ในการเข้าใช้บริการอย่างดีที่สุด และผู้ให้บริการ ufabetutoredum3.com จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 เป็นผู้ให้บริการที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ลงสื่อโซเชียลได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงจำเป็นจะต้องจัดทำข้อกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

Terms and conditions

Terms and conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข)

  1. สมาชิกจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น
  2. ต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จ จะทำการตัดสิทธิ์การสมัครสมาชิกทันที
  3. ผู้ให้บริการจะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และไม่มีการเผยแพร่สู่บุคคลที่สามอย่างเด็ดขาด
  4. ผู้เข้าใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
  5. หากผู้เข้าใช้บริการไม่มีการเคลื่อนไหว ภายในเว็บไซต์เกินกว่า 60 วัน จะทำการตัดสิทธิ์การเป็นสมาชิกทันที โดนไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. ผู้เข้าใช้บริการไม่สามารถนำข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ให้บริการออกเผยแพร่สู่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต หากพบเจอจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
  7. ผู้ให้บริการสามารถปรับเปลี่ยนข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  8. หากมีข้อสงสัยใด สามารถติดต่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทาง contract@ufabetutoredum3.com
  9. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบกรณีเกิดความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการเข้าใช้บริการทุกกรณี
  10. ผู้ให้บริการจะถือว่าการสมัครสมาชิกแบบเสร็จสมบูรณ์ เป็นการยอมรับข้อบังคับ และเงื่อนไขต่าง ๆ ทันทีที่สมัครสมาชิกแบบไม่มีเงื่อนไข
สมัครสมาชิก