27/02/2024

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว ผู้ให้บริการ ufabetutoredum3.com เป็นผู้ให้บริการที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงจะต้องจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกทุกท่าน เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวไว้อย่างเป็นความลับ

Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว ที่ผู้ให้บริการกำหนดขึ้นจำเป็นจะต้องให้ข้อมูลอันเป็นจริงเท่านั้น หากพบเจอข้อมูลอันเป็นเท็จจะทำการยกเลิกการสมัครสมาชิกทันที
 • ข้อมูลที่เรารวบรวม ข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นจะต้องรวบรวม ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือ ID LINE และข้อมูลที่จำเป็น
 • วิธีการรวบรวมข้อมูล ผู้ให้บริการจะทำการจัดเก็บรวบรวมเข้าสู่ระบบอัตโนมัติที่มีความทันสมัยที่สุด
 • การนำข้อมูลมาใช้ ผู้ให้บริการจะนำข้อมูลในส่วนของการเสนอแนะเท่านั้นมาใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์
 • การแชร์ข้อมูล ผู้ให้บริการจะไม่แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามอย่างเด็ดขาด
 • การจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลต่าง ๆ จะถูกจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอย่างเป็นความลับ และปลอดภัยที่สุด
 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี ผู้ให้บริการไม่มีนโยบายการให้บริการ สำหรับผู้เข้าใช้บริการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีอย่างเด็ดขาด
 • สิทธิ์ของผู้ใช้ สมาชิกทุกท่านสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลของตนเองได้ผ่านช่องทาง contrac@ufabetutoredum3.com
 • การปรับปรุงนโยบาย ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน และปรับปรุงนโยบายโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การติดต่อ หากสมาชิกต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ผ่านช่องทาง contrac@ufabetutoredum3.com
 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้ นโยบายนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2014
 • ภาษาของนโยบายนี้ นโยบายนี้ใช้ภาษาไทยเท่านั้น

ผู้ให้บริการ ufabetutoredum3.com ตระหนักถึงและเล็งเห็นความสำคัญในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้บริการทุกท่าน หากมีข้อมูลหรือข้อสงสัยใดสามารถติดต่อสอบถามได้ ผ่านช่องทาง contrac@ufabetutoredum3.com

สมัครสมาชิก